นายสามารถ สุวรรณมณี นายอำเภอเมืองอุดรธานี พร้อมด้วย นายศุภชาติ สายแสง นายกเทศมนตรีตำฯ คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีปักเขตวิสุงคามสีมาวัดศรีสะอาด บ้านหนองแวง หมู่ 1

Posted by:

0

Add a Comment